DISKUZE

 

Do diskuze můžete vkládat dotazy, připomínky, ale i volně diskutovat o našem revíru a dění kolem něj. Pokud by někdo chtěl prodat něco ze své výbavy, může zkusit zde nabídnout.

Diskusní téma: DISKUZE

Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 14.04.2019 | Vložil: David Hekele

Dobrý den,

na základě událostí v předešlých volebních obdobích a včerejšího telefonického rozhovoru s předsedou MRS, z.s. PS Dubňany panem Petrem Řihákem jsem se rozhodl ukončit své působení ve funkci hospodáře PS Dubňany. Žádost o odvolaní z funkce bude zaslána na krajský úřad. Důvodem je znemožnění výkonu funkce rybářského hospodáře ze strany výboru PS Dubňany, zasahování členů výboru do záležitostí spadajících do funkce hospodáře. Špatné hospodaření výboru PS Dubňany s finančními prostředky členů pobočného spolku, kdy pravděpodobně dochází k porušení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na pobočný spolek. Dále považuji v některých případech oboustrannou komunikaci a součinnost výboru a hospodáře za špatnou. Také komunikace a informovanost členů PS Dubňany ze strany výboru je minimální. Více informací V MENU na ÚVODNÍ STRANA

Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: Jana

Můžu se zeptat, jak výbor špatně hospodaří s finančními prostředky členů? Tím mám na mysli jiné případy než práce od Chytila. Děkuji

Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: David Hekele

Špatné hospodaření s finančními prostředky členů je podle mě, když výbor rozhoduje o více jak 10 tisícových investicích bez souhlasu ( odhlasování) členů spolku na výroční schůzi. Jedná se o investice, které nejsou bez souhlasu členů na VČS nutné a nezbytné. Vzhledem k tomu, že členové splácí už několik let úvěr a přispívají nad rámec jejich finančních povinností. Tímto bych se chtěl omluvit za mé jednání na VČS, kdy jsem ne zrovna vhodným způsobem prezentoval členům, aby přispívali finančními prostředky na splacení úvěru na další 4 roky. Prezentoval jsem požadavek výboru. Nikoliv můj osobní. Již v minulých letech jsem byl na VČS pro zrušení tohoto poplatku vzhledem k tomu, že na účtu spolku je cca 500 000 Kč. A v příštím roce bude ještě cca o 100 000 více. Dále myslím, že by větší část peněz měla být dána stranou a určena pro případný odkup revíru např. od MRS nebo pro případ rozpadu MRS jelikož polovinu Mčidel II jsme odprodali svazu. Dále pro větší investice na revír ( opravy rybničního zařízení, finanční prostředky na odbahnění pro další generace vedení spolku). Nebo získání nového revíru. Zkrátka by prostředky měli být nedotknutelné bez konkrétního určení a odhlasování VČS.

Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: Jana

Myslíte, že z těchto důvodů nejsou zveřejňovány zápisy z výborových schůzí. A můžu někde vidět staré zápisy o kterých píšete v podnětu.

Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: Cože

Když máme na účtu tolik peněz proč nenasypete víc ryb, když jsem chytali v omezených podmínkách několik let. Odbahnění a oprava těch prvych mocidel ?

Re: Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: David Hekele

Je to další problém, kdy jsem bojoval za více finančních prostředků na zarybnění. Zarybnovací plán je daný na každý rok MZe. Musí být každoročně splněn. Navýšení ryb nad rámec jistě být může. Před VČS je návrh na zarybnovací plán na další rok. Jde o plán kdy je množství ryb navýšeno. Tenhle plán schvaluje VČS. Můžete požádat a následně nechat členy na VČS schválit navýšení finančních prostředků na zarybnění. Jsou to vaše peníze. Já i přes schválený plán VČS bývám upozorněn výborem na velké množství peněz na zarybnění. A to schválené zarybnění není ukončené, ale vždy se provede jak je odhlasované VČS. Snažím se vysazovat ryby tak aby byly dodrženy všechny kriteria a tak, aby věkové stadia u dravých ryb byla schopná v našem rybníce v závislosti na druhu potravy přežít. Pro další roky nedoporučuji vzhledem k celorepublikové problematice jarních viremii u kapra tuto rybu vysazovat v tomto období. Nebo ji vysazovat, tak když jsi sem jistý, že je v pořádku a to je velký problém. Letos jme se dohodly s výborem na omezeném počtu kapra na závody 6q. Myslím, že v době, kdy se pořádají závody a ryba nejde sehnat kapra nebylo rozumné vysazovat. Na našem rybníce by se závody obešly i bez vysazení kapra. Než k vůli závodům koupit nemocnou rybu, která muže nakazit původní obsádku. Bylo by lepší plánovat vzhledem k problematice závody na jiná roční období. Kaprem zarybnovat v léte z odlovu a na podzim i několikrát z výlovů. Osobně jsem vysadil kapra v březnu, kdy jsem byl u výlovu a byl si 100% jist, že je v pořádku. Bohužel jsem dostal pokárání od výboru, že si členové spolku stěžovali na rybu vysazenou dříve, jak na závody. Což jsem si nemyslel a činil, tak v dobré víře pro členy. Vysazujeme kapra 3x ročně a ztoho 2x dáme vedět celému světu, že v našem revíru je vysazen kapr. Přijedte všichni a vychytejte našim členům rybu. Jinak se vysazuje 200 ks nad zarybnovací plán MZe což je cca 5q. Pokud srovnám sumarizaci za vedení předsedy p.Dvořáka bylo vysazováno více ryb za daleko méně členů našeho spolku. Tím i méně finančních prostředků ve spolku.

Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: Radek

Nebude ten nový vyborant z Hodonína o kterém nikdo nic neví tvůj nástupce! Proč a k čemu byl do výboru zvolen. Byly to tajné informace, když na vyročce o něm nic neřekli. Měli to předem promyšlené.

Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: David Hekele

To opravdu nevím. Pokud nemá středoškolské vzdělání v oboru rybářství jako Já nebo vysokoškolské v daném oboru musel by udělat zkoušky na hospodáře za cca 25 000 Kč. To by muselo být schváleno VČS nebo vzhledem k událostem mělo. Možná v příštím roce. Dubnany stejně budou potřebovat ještě jednoho člověka, který může vykonávat hospodáře nebo zástupce hospodáře.I přes rychlokurz školení na hospodáře jsou znalosti ve většině případů u těchto hospodářů pokud nepracují dlouhá léta v rybochovech na úrovni znalostí přírodopisu děti ZŠ.

Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: Radek

Kdo tedy bude hospodář a zástupce

Re: Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 20.04.2019 | Vložil: David Hekele

Po čtvrtečním hovoru s Krajským úřadem po mém odvolání převezme pravděpodobně mou funkci Roman Krejčí. Známe se ze střední školy bude to dobrý hospodář. Má vysokoškolské vzdělání v oboru.

Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 19.04.2019 | Vložil: Pavel

Vážený pane Hekele,
nemůžu již dále číst Vaše příspěvky, neboť , kdo zná skutečnou pravdu, tak nevěřícně kroutí hlavou. Všichni, kdo znají podrobně co se v minulosti událo, tak je jasné, že vy jak člen výboru jste se podílel z velké míry na všech akcích, které se snažíte přehodit na členy současného výboru a taky byl hlavním viníkem.. Já nic za vše můžou oni. Nechci a ni nemohu si vážit takového člověka, natož jako hospodáře, který se snaží spolek pouze rozeštvat. To co jste předvedl v letošním roce při zarybnění bez svolení výboru by v jiných organizacích dávno vyřešili k Vašemu neprospěchu. Chováte se jako by spolek patřil Vám a Vaším jednáním to potvrzujete. Po přečtení některých příspěvků.kde píší určití přispěvatelé, zda by neměl složit funkci předseda, tak bych chtěl k tomuto podotknout, že to chtěl udělat v letošních volbách, ale nikdo neměl zájem to převzít. Všichni z výboru vykonávají tyto funkce dobrovolně a hlavně zdarma. Nikdo nemá zájem je vykonávat, tak jako přijít na výroční schůzi. Kritika je velmi laciný argument, ale ještě jednou musím podotknou, že mnoho členů zná pravdu a být Vámi, tak bych pomlčel.

Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 20.04.2019 | Vložil: David Hekele

Dobrý den. Děkuji za upřímné informace. Budu s nimi pracovat. Bohužel vaše znalost ve věci zarybnění je velmi špatná. Zarybnovaci povinnost je daná MZe a já nesu zodpovědnost za jeho dodržování a splnění. Tohle kontroluje krajský úřad. O tom nerozhoduje výbor ani členská schůze. VČS může rozhodnout o navýšení počtu ryb nad rámec zarybnovaciho povinnosti za určitých okolností. I kdyby o tomto byly pochybnosti na VČS se odhlasoval předběžný plán zarybnění, kde bylo na jární zarybnění 400 Ks kapra. Na závody bylo dohodnuto s výborem 6q/ 240ks. V březnu jsem vysadil kapra. Celkem dohromady cca 388 ks. Nákupy ryb je třeba provádět dle možností, kdy ryby jsou k dispozici. Více plány lovení od společností odkud ryby nakupujeme. Také i věkové kategorie ryb na splnění zarybnovací povinnosti nelze zakoupit po celý rok, ale pouze v určitém období. Vzhledem k vašim znalostem považuji některé další informace pouze za povrchní. Ano máte pravdu členové výboru dělají funkce dobrovolně a zdarma. To že jsem upozornil na chyby nepovažuji za kritiku, ale za fakta. Z povyšováním jistě máte pravdu dám si na to pozor. Bohužel, když jsem neustále kritizován výborem jde pravděpodobně z mé strany kritiky na druhou stranu o pomstychtivost. Budu muset zapracovat na svých negativních vlastnostech. Věřím, že výbor nerozeštvu jelikož drží při sobě. Věřím, že po mém odchodu bude vše fungovat stejně. Nejsem nepostradatelný. Jistě bych byl rád kdyby i výbor některé věci změnil vůči členům spolku. Nesnašte se přenést odpovědnost za věci, které jsem nedělal na mě. Myslím, že vše má své hranice a bohužel ta poslední byla překročena. Jsem jenom člověk.

Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 20.04.2019 | Vložil: Pavel

To jestli jsou mé znalosti povrchní ponechte na mojí osobě. Mám pouze jeden dotaz? Kdo Vám dal právo vložit Váš osobní příspěvek na titulní stránku našeho PS před informací o závodech? Je to Vaše osobní stránka nebo našeho PS. Chováte se přesně tak, jak jsem uvedl výše, že si děláte co chcete! Tímto dávám podnět k odebrání výboru PS MRS Dubňany k přístupu Vaší osoby na tyto stránky. K veškerým názorům byla zřízena záložka diskuse, která platí pro všechny členy našeho spolku!!! Vůbec se nesnažím přenést odpovědnost za některé věci, které se v minulosti udály na Vaši osobu. Jste jeden z těch, kteří tyto věci zapříčinili a snažíte se zbavit odpovědnosti. Já nic to oni je Váš slogan, který propagujete i na jiných stránkách internetu. Nevím, zda diskutujete s výborem ohledně zarybnění, které mělo být poprvé před závody, nebo o tom rozhodujete sám. Jste samostatnou jednotkou, nebo součástí spolku?

Re: Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 21.04.2019 | Vložil: David Hekele

Dobrý den, pokud dobře pamatuji a umím číst, tak jsem si nevytvořil zakázku v průběhu zakázky, která nebyla smluvně ošetřena a řádně nepřevzíta. Nemluvě o pohádkách, kdy byl nátlak ze strany města ať už na rozhrnutí sedimentu nebo zanedbaná komunikace s vedoucími pracovníky Zery a.s.. Další z věcí je výsadba stromů, kdy mělo rozhodnout město. Věřte, že kdyby jeste se lépe informoval u výše popsaných osob, tak by jste se divil. Před vysazením ryb zástupce pověřený výborem věděl, že rybu přivezu a společně jsme ji vysadili. Věřte, že věci které jsem dělal měli hlavu a patu a nepochybyl. Už se KRK snažila přenést zodpovědnost na mě. Nemyslím si že bych propagoval osobní věci. Jsou to záležitosti členů a dlouho se tutlaly. S nástupem nového hospodáře se jistě přijde na chyby které jsem udělal a ponesu za ně zodpovědnost.

Re: Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 21.04.2019 | Vložil: David Hekele

Ještě jedna maličkost. Kdyby byly řádně vedeny zápisy z výborových schůzí byla by tahle diskuze o zodpovědnosti téměř zbytečná.

Re: Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 21.04.2019 | Vložil: Milan

Dobrý večer pane Pavle, přečetl jsem si vaše komentáře. Jistě v některých názorech s vámi souhlasím. Bohužel neustále čtu stejnou písničku i tom, jak pan Hekele vše zapříčinil. Zkuste si lépe přečíst podnět je kontrole, který podal KRK. Vždyť je tam zřejmé, že celá zakázka nebyla dle náležitosti smluvně uzavřena, jak by měla být. A to byl problém celé záležitosti. Špatná komunikace předsedy a hospodáře je už jenom taková omáčka.

Re: Re: Re: Re: Re: Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Datum: 22.04.2019 | Vložil: David Hekele

Napíšu k celé události poslední věc. Bohužel lidé z výboru vědí, jak to vše bylo, ale jen mlčely. Pan Řihák se na veci, které měl řešit vykašlal a k tomu si udělal svou zakázku, za podmínek, kdy spolek na to doplatil, jak po finanční stránce, tak hlavně po té morální. Kdyby pan Řihák měl koule dokáže říci pravdu a kdo zapříčinil a udělal veskere chyby. Ale on na to nemá koule. Já bych na jeho místě chodil se skloněnou hlavou a bál se podívat do očí, jak členům výboru, lidem na městě atd.

Zvýšení návštěvnosti na VČS

Datum: 31.03.2019 | Vložil: Štěrbák R

Krásnou neděli příznivcům petrova cechu! Co si budem, účast na VČS je zcela tristní. Nicméně mě napadlo (jakožto studenta obchodního oboru se znalostí marketingu), že bychom mohli zvýšit návštěvnost tak, že by VČS byla spojena i s něčím "příjemným". Tj např.:
- VČS a k tomu košt slivovičky...
- VČS netradičně v restauraci u Kače + párek a pivo zdarma

Nebo obecně raut apod. Myslím, že svaz by na to ty peníze měl a lidí by došlo určitě víc už jen skrz tady toto...

Prosím zapojte se co nejvíce do této diskuse, přidávejte vaše vlastní nápady jak zvýšit návštěvnost. Toť z mé strany prozatím vše.

Re: Zvýšení návštěvnosti na VČS

Datum: 31.03.2019 | Vložil: David Hekele

Svaz s výroční členskou schůzí nemá nic společné. Je pouze v režii PS Dubňany. Tudíž peníze na výše zmíněné pohoštění by musely být hrazeny z finančních prostředků našeho pobočného spolku. Pobočný spolek hospodaří s finančními prostředky 450 členů. Přijde mi při neúplné účasti členů na schůzi použití finančních prostředků na občerstvení v takové míře neadekvátní. Další z věcí spolku je splácení úvěru, který byl použit na odbahnění nádrže Močidla II. Kdy akce stala téměř 2. mil.Kč. Členové přispívají již třetí volební období na splacení úvěru. Použít peníze na raut by bylo jistě nesmyslné. Spíše by schůze mohla být spojena s prezentací firmy nebo firem spojených s krmením či vybavením pro rybaření. Jistě při organizaci takové akce budete vítán a může být spojena s VČS.

Re: Re: Zvýšení návštěvnosti na VČS

Datum: 01.04.2019 | Vložil:

Šak to byl jen nástřel. To je jako jedno.. Udělat něco aby došlo víc lidí.. Existuje tolik věcí co by se daly....

Dopravní značení

Datum: 30.03.2019 | Vložil: David Hekele

V minulém týdnu jsem požádal výbor PS Dubňany a Dopravní komisi města o úpravu značení kolem rybníků Močidla I a II. Konkrétně se jedná o zneužívanou nezpevněnou cestu z ul. Na dílech, která vede k rybníku Močidla II, kde bych rád nechal umístit značku " zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou vjezd dopravní obsluze povolen" pro účely vjezdu pouze majitelů pozemků. Druhé značení, které je za současného stavu nefunkční je příjezdová cesta před klubovnu. Značka spíše zakazuje vjezd na hráz než k rybníku. Značení bych posunul k vjezdu z asfaltové cesty, kde je nájezd. V obou případech by se zamezilo vjezdu aut k rybníku, hrázi a na travnaté plochy, které nejsou určeny k parkování. A v neposlední řadě, aby bylo znesnadněno odcizení našich kapříků z revíru. Jako třetí značení mě přijde nesmyslné značení povolující vjezd dopravní obsluze na výpustné zařízení. Nedokáži si představit, že tuhle cestu využije dle vyhlášky č. 294/2015sb. auto nad 3.5t. Nemluvě o kvalitě provedení výpustného zařízení na tomhle rybníku. Výbor tuhle změnu podpořil. Záleží jen na Dopravní komisi města, jak rychle dokáže řešit požadavek našeho spolku. Závěrem bych chtěl poprosit členy spolku, aby rozeznávali dle vyhlášky a vlastního rozumu, kdo za zákazové značky opravdu může. A zbytečně jako jeden náš člen nevolali městkou policií zbytečně. Vyvolávání zbytečných konfliktních situací s Městskou policí( městem) a obyvateli Dubňan může mít negativní dopad pro rybaření na revíru a členy zde rybařící nejen Ty, kteří se konfliktu účastní. Dále bych chtěl poprosit rybáře, aby neparkovali své auta na ul. Mírová, ale využili travnatou plochu na druhé straně rybníku ( tzv. u Zelniček) před zákazovou značkou " zákaz vjezdu všech motorových vozidel". Dle vyjádření Dopravního inspektorátu za značení " zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou vjezd dopravní obsluze povolen" může jet i držitel průkazu ZTP s řádně označeným vozem. Vůz si za značením dle vyhlášky č. 294/ 2015sb. může ponechat bez časového omezení. Je to pouze informace. Dotaz byl na Dopravní inspektorát položen za účelem rybaření. Přístup Městské policie Dubňany může být na výklad vyhlášky č.294/2015sb., která upravuje zákon č.361/2000sb. jiný. hospodář PS Dubňany

Re: Dopravní značení

Datum: 31.03.2019 | Vložil: Jenda

Bylo na čase s tím něco udělat.

Re: Re: Dopravní značení

Datum: 01.04.2019 | Vložil: RK

Myslíš s tím značením nebo zákazem mluvení

schůze

Datum: 04.03.2019 | Vložil: Knespl (kapslik)

Kdyby někoho zajímalo kolik se zůčastnilo VČS
Výroční Členské Schůze se zúčastnilo celkem 42 členů a 5 se omluvilo.
V našem MRS Dubňany je přes 450 členů a ztoho se zúčastnilo 42 lidí tak to je na zamyšlen

Cena za vše

Datum: 02.01.2019 | Vložil: Mira

Byl by problém napsat na web kolik bude vše stát. Členství, povolenka, brigády, jakési to odbahnění a někdo povídal startovné na závody. Nebo co. Tak by snad lidi mohli vědět kolik si přinést peněz Vy Jaryni. Dík

Re: Cena za vše

Datum: 05.01.2019 | Vložil: Hekele

Abych řekl pravdu sám nevím. Jelikož jsem na VČS byl, ale cena za závody mě unikla. Jelikož jsem přemýšlel nad tím pravděpodobným nesmyslem, který členové navrhli a následně odhlasovali. Myslím, že návrh na zvýšení ceny startovného, jak navrhoval předseda byl přijatelnější. Zkusím zjistit cenu.

Re: Cena za vše

Datum: 10.01.2019 | Vložil: Feryna

Vem si kešeňu a sám pak na místě uvidíš.Každý to má jinak.

WC

Datum: 07.08.2018 | Vložil:

Zdravím, poslední dobou slýchám, že je na některých místech na Močidlách a na předu v tom parčíku i v turčání až moc lidských exkrememtů, že se pomalu nedá nikde šlápnout. Proč sem za A nedáte kadibudku nebo za B neotevřete v 5 ráno záchody v bůdě a v 10 večer se to bude zamykat. Je fakt že je toho někde až moc.

Re: WC

Datum: 21.08.2018 | Vložil: Hekele

No a ještě, tak otevřít bufet by jsi nechtěl? Stačilo, kdyby si rybář vzal vojenský rýček a v případě nutnosti, potřeby by si udělal jamku někde v poli nabo lebedě. A po vykonání potřeby ji zahrabal. Nikoliv v parku. Je to jen o lidech a přístupu. Nedokáži si představit, jak by od lidí, kteří serou v parku a chovají se, jak je výše popsáno záchody v klubovně vypadaly. Kdo by je chodil uklízet, když v rámci brigád nejsou členové schopni posekat trávu kolem revíru? A už nechápu proč by někdo měl chodit odemykat a zamykat. Záchody v klubovně slouží pro výbor, který zde vykonává funkci, rybářský kroužek a akce pořádané spolkem. Nikoliv jako veřejné záchodky. Jistě pokud někdo dokáže získat pozemek a patřičná povolení pro vybudování suchého WC budu rád. Spolek nevlastní žádný pozemek (parcelu), kde by to bylo možné. Je jen na rybářích zde rybařících, aby si udrželi pořádek. Pokud to nebude možné může být podán návrh např. zákaz zdržování se na lovném místě déle než je nutné atd... Ale zda to problém vyřeší si nejsem jist. Výše popsaný stav exkrementů neodpovídá skutečnosti, kterou jsem byl obhlédnout. Tudíž, jak jsem měl možnost v poslední době vidět bych problémy viděl mezi malou skupinou rybářů.

Re: Re: WC

Datum: 01.09.2018 | Vložil: R.Michna

Ať si pozemky u zadních močidel jde uklidnit majitel pozemku který deckam povolil na jeho pozemku postavit stan.Donesl deckam rýč ať si po sobě uklidí.Byla to dobrá sranda je sledovat jak se u toho málem pozvraceli,ale děcka to vyřeśily po svém chodily na vedlejší pozemky.Chytre co?.Nebo rodiče dotčených děcek(ale podle toho co se tam dělo to zas takové děcka nejsou)

Záznamy: 1 - 30 ze 57
1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek