MRS PS Dubňany informuje

 
                      Rybářské závody 2022

 

MRS PS Dubňany informuje

Zahájení dětského rybářského kroužku 

Dne 6.10.2022 v místní klubovně MRS Dubňany na Močidlech. 

Začátek v 18:00hod. kde se budou vydávat přihlášky .

Více informací na tel:725403676 (pan Svoboda)

Přihlásit se můžou děti od 8roku

MRS PS Dubňany informuje

 
------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.300,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.300,-Kč


Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 
 
 
 
 

Poděkování a výsledky závodů Morava 4B 2019 

 

Pobočný spolek Dubňany děkuje všem sponzorům rybářským závodům Memoriál Miroslava Dvořáka  (Rybářské potřeby Carpprodukt, NGT, Carp-B, U Kapra a parmy, RCCC zastoupení Milanem Mozoličem ) A dále děkujeme všem zúčastněným závodníkům a pořadatelů. 

 

více fotografií zde: https://www.facebook.com/MRS-PS-Dub%C5%88any-790802207674335/

 

Výsledky závodů 20..

 

Závody dospělý  Závody děti 
1. 1  
2.  2
3. 3. 
Nejvíce ulovených kaprů:
 
   
   
   
   
   
      
   
   

 

 

 

 

 

 

 

           

 

výdej povolenek 24.2.2019 od 8:30 do 11:30 hod.