JAK ZAČÍT RYBAŘIT

 

„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu),  právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku a tím je i naše organizace MRS PS DUBŇANY

 

Rybářský lístek vydává obecní úřad s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.

 

Přihlášku pro stažení naleznete v rubrice dokumenty ke stažení. Pokud máte zájem neváhejte zavolat nebo se s námi  spojit. Rádi Vám pomůžeme.

 

Kontakt na organizaci:

předseda                                                        

Petr Řihák                                                       

Tel: +420 606 559 998                                    

e-mail: rihak22@seznam.cz