MLÁDEŽ

 

Dětský kroužek začíná 5.10.2020 od18.00hod. Pro děti, které budou mít v tomto roce 8 let. Předpokládané ukončení kroužku je  složení zkoušky na první rybářský lístek, které proběhne na jaře 2020. Povolenka zdarma!!!

 

 

Náplň činnosti

V místí organizaci pracuje kroužek mladých rybářů. Zkušení vedoucí zde připravují zájemce o sportovní rybolov z řad mládeže ve věku 8 až 15 let. Po složení zkoušek získají kvalifikaci potřebnou k vydání prvního rybářského lístku a následně také povolenky k rybolovu.

 

Zájemci z řad mládeže si u vedoucích vyzvednou a vyplní přihlášku. Po půlročním školení absolvují zkoušku, praktickou výuku rybolovné techniky a bude jim vydán rybářský lístek a povolenka.  Bližší informace podají zájemcům a jejich rodičům vedoucí mládeže.

 Libor Svoboda tel.: 725 403 676 

 Jiří Knespl tel.: 720329084

 

Kde: Dubňany klubovna místní organizace u revíru Močidla 

Kdy: zápis 5.10.2020 v 17.30hod.