DOKUMENTY KE STAŽENÍ

NOVĚ PŘIDANÉ!!

BPVRP P 2024-25 obecné podmínky.pdf (987967) - NEUPRAVENÁ VERZE

BPVRP MP 2024-25 obecné podmínky orava.pdf (377963) - OPRAVENÁ VERZE

 

1.Zákon č. 99/2004 Sb., O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)   zakon 99/2004.pdf 

 
2.Vyhláška 197/2004 Sb. k provedení zákona č.99/2004 Sb., O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) - vyhl 19/2004 Sb.pdf 
 
3.Úplné znění stanov spolku Moravský rybářský svaz, z.s. - Úplné znění stanov schválené na IX. sjezdu.pdf (426277)
 
4.Usnesení VIII. sjezdu MRS - usneseni VIII. Sjezdu.pdf 
 

prihlaska.pdf (119 kB)
sumar.pdf (271,3 kB)

zadost o vydani RL.pdf (32,3 kB)

 

 

Novela vyhlášky k zákonu o rybářství.

 

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přinášíme Vám rekapitulaci nejdůležitějších změn, které veďte v patrnosti, aby jste se nedostali do rozporu se zákonem České Republiky!!!

 

 

 

Úplné znění vyhlášky naleznete zde: https://www.rybsvaz.cz/download/aktuality/userfiles/00000319/files/197_2004.pdf

 

Doslova citujeme znění z oficiálních stráne Českého rybářského svazu - www.rybsvaz.cz:

 

"Novela vyhlášky k zákonu o rybářství

 

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech,
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě uvedena původní úprava.