Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu 

 

 

Na základě rozhodnutí Svazového výboru MRS, platí pro rok 2016 níže uvedené ceny člen. příspěvků a zápisného pro členy MRS, z.s. ceny povolenek k lovu (dále je povolenka) pro členy (MRS a ČRS) a nečleny (nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky).

 

                

I. Ceny členských příspěvků
Z toho zůstává (podíl) PS Sekretariát MRS
Dospělí 1300,- Kč 1035,- Kč 215,- Kč
Členská udržovací  450,-kč  235,-kč 215,-kč 
Mládež 200,- Kč 70,- Kč 130,- Kč
       
Zápisné      
Dospělí a mládež 16 - 18 let   1.000,- Kč -
Mládež do 15 let   0,- Kč -

 

 

II. Ceny povolenek pro "Členy" (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 950 3600 1000,- 3.750,-
Poloviční 500 x 500,- x
Měsíční 650 x 650,- x
Týdenní 400       x 400,- x
Denní 150 x 150,- x
Mládež 300 x 300,- x

 

III. Ceny povolenek pro " Nečleny " ( pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)

Druh povolenky MP P
Roční 5.000,- 6.000,-
Měsíční 3.000,- 4.000,-
Tedenní 1.000,- 1.500,-
Denní 400,- 600,-

 

Legenda:

k bodu I.
V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§6 odst.3 bod g) Stanov MRS, o.s.).Zápisn nehradí mládež do 15let
 
k bodu II.
Pobočný spolek může poskytnout žadateli o povolenku slevu,rozdil v ceně však musí doplatit z finančních prostředků PS.Poloviční povolenky platí pro držitele osvěčení ZTP,mládež 16-18 let a studující do 26let věku dle řočníku narození.
 
Zprodeje povolenek pro nelčeny poskytuje sekretariát MRS smluvním prodejců i PS odměnu ve víši 10% z ceny povolenky
 
Všeobecné:
Žadatel o povolenku musí být držitelem platného rybářského lístku!!!!!
Každý držitel povolenky zodpovídá za správnost osobních údajů ve svých dokladech.
Povolenka musí být označena razítkem výdejce a podpisem toho, kdo povolenku vydal!!!!
Povolenková známka musí být přerazítkována a to tak, aby co nejméně zakrývala motiv.
Povolenky jsou barvy tyrkysové (mimopstruhová pro členy), zelené (pstruhová pro členy),oranžové (mimopstruhová pro nečleny) a žluté (pstruhová pro nečleny).
MRS, o.s. MO není povinna zajišťovat pro nečleny zkoušky, potřebné pro vydání 1.rybářského lístku.
MO MRS mohou prodávat povolenky pouze svým členům, členům ČRS a nečlenům.
Externí prodejci mohou prodávat povolenky pouze členům ČRS a nečlenům.

 Více zde: https://www.mrsdubnany.cz/povolenky/