MRS PS Dubňany oznamuje
Výběr sumářů !!!!!!!
Vyběr a výdej povolenek !!!!!!!
Leden - sobota 5.1 a 12.1 
           - neděle 6.1 - 13.1 a 20.1
vždy od 9hod  do 12hod v místní klubovně MRS (Močidla)
 
Každý člen musí přijít osobně, protože bude nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR.
Děti a mládež do 18 let musí přijít v doprovodu zákonného zástupce.
Bez podepsání GDPR nebude vydána členská známka!!

----------------------------------

 

Důležité upozornění:

Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 onů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zák2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.