Odstoupení z funkce hospodáře PS Dubňany

Kompletní dokumentace zde:- Podnět ke kontrole pro karnou a revizní komisi.pdf (898504)

 

Dobrý den,

na základě  událostí v předešlých volebních obdobích a včerejšího telefonického rozhovoru s předsedou MRS, z.s. PS Dubňany  panem Petrem Řihákem jsem se rozhodl ukončit své působení ve funkci hospodáře PS Dubňany. Žádost o odvolaní z funkce bude zaslána na krajský úřad. Důvodem je znemožnění výkonu funkce rybářského hospodáře ze strany výboru PS Dubňany, zasahování členů výboru do záležitostí spadajících do funkce hospodáře. Špatné hospodaření výboru PS Dubňany s finančními prostředky členů pobočného spolku, kdy pravděpodobně dochází k porušení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na pobočný spolek. Dále považuji v některých případech oboustrannou komunikaci a součinnost výboru a hospodáře za špatnou. Také komunikace a informovanost členů PS Dubňany ze strany výboru je minimální.

Po včerejším tel. hovoru, kterému předcházela písemná SMS žádost o nový klíč od klubovny. Chtěl  jsem  posbírat uhynulé ryby a zahrabat jámu s uhynulými rybami, na kterou upozorňovali občané na veřejné sociální síti Města Dubňany,  mi bylo řečeno, že výbor PS Dubňany rozhodnul tak, že klíče od klubovny budou mít pouze členové výboru. Vzhledem k tomu, že mi výbor PS tímto rozhodnutím znemožnil vykonávat funkci hospodáře z pohledu zákonů a zodpovědnosti mé funkce, předávám tímto všechny mé povinnosti mému zástupci panu Petru Řihákovi. V současné době nemám přístup k dokumentaci, za kterou nesu z obecně závazných právních předpisů odpovědnost. Nemám přístup ke klíčům od výpustí obou nádrží, kdy nesu odpovědnost za manipulaci s vodou a případné škody způsobené mou osobou v této souvislosti. Nemám přístup k potřebnému nářadí, které by případná situace související s funkcí hospodáře vyžadovala.

Po téhle argumentaci mě bylo řečeno předsedou, že klíč nemám z důvodu, že se o mé osobě ve Městě Dubňany vykládá, že nechodím do práce a beru drogy. Pokud bych byl ve funkci předsedy, který nese zodpovědnost za chod organizace a uvěřil těmto povídačkám, tak bych se před všemi rozhodnutími vůči hospodáři nejprve informoval. Možností je jistě spousta. Ale za nejdůležitější bych považoval informovanost u zaměstnavatele, u kterého hospodář pracuje. Jelikož zaměstnavatel nebo osoba nadřízená bude mít každodenní přehled o pracovní docházce a také přehled o stavu svého zaměstnance, kterého každý den několik hodin vidí a společně s ním pracuje. Vzhledem, že se tak nestalo, považuji tuhle argumentaci pouze jako manipulativní a zavádějící ze strany výboru. Pravděpodobně se můžu domnívat, že veškeré kroky v poslední době byly cíleně směřovány k tomu, abych odstoupil z funkce.

Byl bych rád, pokud by se našel opravdu člověk, který chce znát pravdu, aby se obrátil ve všední pracovní den na náměstka pro výrobu a prodej ryb společnosti Rybářství Hodonín s.r.o. Ing xxx xxx( tel. xxxxxxxxx), který jistě může podat informace o mé osobě ve výše uvedené pomluvě. Možnost ověření kontaktu na webových stránkách Rybářství Hodonín s.r.o..  Dále může podat informace o jarních prodejích kapra v souvislosti celorepublikovým problémem s virovými onemocněními v tomhle období. Přenosu nákaz na původní obsádku v revíru při vysazení kapra v jarním období. Dále popíše celorepublikovou situaci s kaprem, kterého požadují PS spolky v období, kdy jsou ukončeny výlovy. A také vyvrátí dohady některých členů výboru o prodeji a velikosti kapra např. do jiných pobočných spolků ( K3 65ks/100kg).

Dále bych chtěl vzhledem k novým skutečnostem ve věci „Podnět ke kontrole – řešení rozprostřeného sedimentu na ornici vytěženého z rybníku Močidla II ( Morava 4B) MO Dubňany“  požádat výbor PS Dubňany a také KRK PS Dubňany o doplňující informace a nahlédnutí
do dokumentace ohledně uzavření objednávky s f. Rodinné vinařství Chytil, s.r.o. Popřípadě dalších smluv o dílo na rozhrnutí sedimentu v roce 2015, které byly s výše uvedenou firmou uzavřeny jako neodkladná situace, kdy rozhodnul předseda Petra Řiháka společně s jednatelem Zdeňkem Flajzarem o věci jako neodkladné. Zajímalo by mě a věřím tomu, že i KRK zda tahle akce má všechny potřebné dokumenty a podpisy v pořádku dle  obecně závazných právních předpisů vztahujících se na pobočný spolek. A nebude nutnost předat podnět ke kontrole svazové KRK nebo zahájit občansko právní spor. Zda existuje dokument o díle, které nesou podpis předsedy a současně i bývalého jednatele pobočného spolku. Jelikož tímto ukvapeným rozhodnutím, které nebylo náležitě smluvně ošetřeno o provedení díla a dále o předání díla přišli členové MRS, z.s. Dubňany o více jak 50.000 Kč. Kdyby se buldozer p.Chytilovi nepokazil vzhledem k uzavřené objednávce na hodinovou práci jezdí na poli dodnes. Musela být uzavřena nová smlouva s f.Plus, která provedla rozhrnutí sedimentu dle projektové dokumentace za částku v položkovém rozpočtu. Po ukončení prací jsem pole předal zástupcům města a f.Zera a poté jsme s firmou plus provedli a sepsali předání díla našemu pobočnému spolku.  Tudíž práce f.Chytil byla zbytečná, drahá a nemůžeme mluvit o neodkladné situaci jelikož řádně provedená práce byla udělána o  několik týdnů později. Stačilo pouze vyvolat komunikaci s dotčenými stranami.

 

Děkuji všem členům PS Dubňany za důvěru a členům výboru za pomoc při realizaci odkupu pozemků v rybníce Močidla II, pomoc s realizací odbahnění rybníku Močidla II, zavedení horní míry kapra K-70 kdy byly zrealizovány všechny nedokončené akce bývalého výboru pod vedením předsedy p.Dvořáka.

 

V Hodoníně dne 17.4.2019

S pozdravem

David Hekele

hospodář MRS,z.s. PS Dubňany

 

 

 

 

 

Rybářské závody na revíru MORAVA 4B

 

Zákaz lovu ryb od 13.4 do 28.4.2019 včetně

 

 

PS Dubňany Vás srdečně zve na tradiční rybářské závody na našem revíru MORAVA 4B. Všichni členové PS Dubňany se zakoupenou povolenkou pro rok 2019 mají již startovné na závody zaplacené současně s povolenkou za zvýhodněnou cenu 150kč. Pro ostatní zavodníky je cena 200Kč. Děti mají startovné zdarma. Pro závodníky jsou připraveny cenny za více jak 30 000Kč.

 

Prosím Ty, kteří přispívají do diskuze na naších stránkách, aby se podepsali příjmením. Není důvod psát v anonymitě. Prosím o slušné vyjadřování. Jistě bude na vaše požadavky a názory brán zřetel. 

 

27.4.2019 závody dospělých (od 15let) -  začátek 6.00hod. - 12.00hod.

28.4.2019 závody děti ( od 7 -15let)     - začátek 6.00hod. - 12.00hod.

 

Na obrázku může být: text

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro srdcaře lovící ryby na revíru  Dyje 5

 

Pokud se najde zájemce nebo  organizátor úklidové akce, který bude mít zájem, může se telefonicky spojit s PM na číslo uvedené níže.

 

Dobrý den, 6.4. opět organizujeme akci „My pro vodu, voda pro nás“ tj. úklid kolem Nových Mlýnů. Pokud byste se chtěli s vašimi spolky opět zúčastnit, budeme rádi. Pokud o toto máte zájem dejte mi prosím vědět. Podmínky jsou jako v minulých letech – dodáme pytle, zajistíme odvoz a nějaké drobné občerstvení.

 

Přeji pěkný den.

 

Jindřich Grufík, DiS

 

vedoucí provozu Dolní Věstonice

provoz Dolní Věstonice

email: grufik@pmo.cz
T +420 519 517 697 M + 420 602 181 657

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BRIGÁDY NA ROK 2019

 

Brigády na úklid rybářského revíru(9.3.,16.3.,23.3.,30.3.2019) v 8.00hod na Močidlech - úklid kolem revíru, ořez větví. 

kontakt: Jaroslav Poljak tel. 606 474 703

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesouhlas s výstavbou Altánu na Močidlech

 

Lidé, kteří s tímto projektem nesouhlasí mají možnost podepsat elektronickou petici. Stačí rozkliknout odkaz níže.

 
https://www.petice24.com/nesouhlas_s_vystavbou_altanu_s_odp…
 
 My níže podepsaní občané nesouhlasíme s výstavbou "Altánu s odpočívadlem", v rámci městem plánované investiční akce "Stezka pro pěší s odpočívadlem, Dubňany-Močidla". Myslíme si , že město Dubňany mimo ušetření nákladů spojených s výstavbou "Altánu" (které jistě využije smysluplněji) předejde vytvoření možného konfliktního místa v Dubňanech, které bude místem koncentrace problémových osob.Jako nevhodné také vidíme velmi nekvalitní architektonické řešení, které negativně ovlivní okolí Močidel.
 
 
Na obrázku může být: text

           

 

výdej povolenek 24.2.2019 od 8:30 do 11:30 hod.