MRS PS Dubňany informuje    

Vedení  MRS Dubňany žádá své členy, kdo by měl zájem si udělat kurz na pozici hospodáře našeho pobočného spolku.

Důležitá infomace je,že kurz probíhá jednou za měsic od pátku do neděle v Pasohlávkách.

Více informaci na tel 606 559 998 (p.Petr Řihák)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:
1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky.  V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč


Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:
1. Povinné vybavení:
Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).
2. Počet a množství úlovku:
V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.
 
 
 
 
 

Poděkování a výsledky závodů Morava 4B 2019 

 

Pobočný spolek Dubňany děkuje všem sponzorům rybářským závodům Memoriál Miroslava Dvořáka  (Rybářské potřeby Carpprodukt, NGT, Carp-B, U Kapra a parmy, RCCC zastoupení Milanem Mozoličem ) A dále děkujeme všem zúčastněným závodníkům a pořadatelů. 

 

více fotografií zde: https://www.facebook.com/MRS-PS-Dub%C5%88any-790802207674335/

 

Výsledky závodů 20..

 

Závody dospělý  Závody děti 
1. 1  
2.  2
3. 3. 
Nejvíce ulovených kaprů:
 
   
   
   
   
   
      
   
   

 

 

 

 

 

 

 

           

 

výdej povolenek 24.2.2019 od 8:30 do 11:30 hod.