Jak správně zapisovat úlovky?

 

V zákoně o rybářství 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce 197/2004 Sb. a samozřejmě i v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva v MRS pro rok 2005 je uložena lovícímu řada povinností vztahující se k evidenci docházek a úlovků. Některé z těchto povinností jsou zavedeny nově a proto na ně upozorním.

1.    Povinnost před lovem nesmazatelným způsobem zapsat do Přehledu o docházce datum lovu a revír. Tato povinnost již byla v MRS stanovena, tedy nic nového. Lovící může zvolit, zda zapíše název revíru uvedený s Soupisu revírů nebo jeho číselné označení. Oba způsoby jsou správné. Zde bych jen upozornil, že v ČRS je povinnost zapsat číslo revíru. Příklady takového zápisu vidíte v příloze níže na stránce.

2.    Povinnost zapsat rybu, která má stanovenu nejmenší délku, ihned po ponechání. Co to znamená. Například ulovíte v červenci parmu obecnou dlouhou 65 cm a rozhodnete si ji ponechat. Potom musíte ihned po umístění ryby do vezírku zapsat druh ryby - parma, délka v cm - 65. Počet zatím nezapisujeme, protože můžeme ulovit ještě jednu nebo více, hmotnost také ne ze stejného důvodu. Tato povinnost se vztahuje na všechny druhy ryb, které mají stanovenu "míru", nejen jako dosud na ryby takzvaně "ušlechtilé". Znamená to, že například když chytám líny, musím při každé ponechané rybě zapsat její míru. I při větším počtu ponechaných ryb se zapisuje součtová hmotnost všech ryb jednoho druhu dohromady. Příklad viz v příloze.

3.    Zapisování ostatních druhů ryb, které nemají stanovenu míru (například plotice, perlín, cejn velký, cejnek malý, okoun, ježdík obecný, hrouzek obecný, atd.) se také změnilo. Při ponechání si prvního kusu ryby zapíšeme do záznamu druh ryby (například plotice), pokud si ponecháme další rybu jiného druhu, zase ihned zapíšeme do samostatného řádku druh (například okoun říční). Počty kusů jednotlivých druhů a hmotnosti zapisujeme při ukončení lovu souhrnně za každý jednotlivý druh (například plotice 10 kusů 2,8 kg, okoun říční 8 kusů 0,9 kg). Viz příklad v příloze.

4.    Zapisování nástražních rybek lovených do čeřínku. Tuto povinnost mnoho rybářů ignoruje, ale upozorňuji, že lov nástražních rybek je stejný lov jako lov ostatních ryb, takže platí stejná pravidla. Zapsat před lovem datum a revír, po lovu druh, počet a hmotnost úlovku.

5.    V případě nedosažení úlovku nebo neponechání si žádné ryby, zákon nám neukládá zabít a odnést domů každou ulovenou rybu, nezapomeňte proškrtnout příslušný řádek Přehledu podle vzoru v příloze.

 

 

Vzorově vyplněný Přehled o docházce a úlovcích