Zápis z VČS MRS, o. s. MO Dubňany konané dne

3. 3. 2013

 

Schůzi zahájil a řídil jednatel organizace Flajsar Zdeněk. Po schválení programu schůze byly zvoleny komise mandátová a návrhová.

 

Do návrhové komise byli zvoleni: Vavruša Ladislav, Harca František, Houzar Miroslav.

Do mandátové komise: Svoboda Libor, Knespl Jiří, Menšík Ladislav.

Zprávu o činnosti MO za rok 2012 přednesl předseda Řihák Petr.

 

Se zarybněním revíru Morava 4B v roce 2012 a plánem zarybnění na rok 2013 seznámil přítomné hospodář Hekele David, přednesl také výsledky sumarizace úlovků na revíru Morava 4B našimi rybáři a sumarizace na všech vodách. Brigádnickou činnost za rok 2012 a plán práce na rok 2013 přednesl Poljak Jaroslav. Mládežnickou činnost zhodnotil vedoucí mládeže Tinka Tomáš.

Za revizní komisi vystoupil ve své zprávě předseda KRK Ing. Hromek Josef, provedl výčet kontrol v roce 2012 a plán na rok 2013.

Předseda mandátové komise Svoboda Libor seznámil schůzi se stavem přítomných členů na VČS, přítomno 73 členů, 3 omluveni.

Účetní organizace Antoš Zdeněk seznámil s výsledkem hospodaření za rok 2012 a plánem rozpočtu na rok 2013. Oba dokumenty byly schůzí schváleny.

 

Členové byly seznámeni s postupem plánu na  odbahnění Močidel II.

 

          V diskuzi byly navrženy a schváleny tyto body:

 

1.       Připravit odbahnění revíru Morava 4B

2.       Schválen poplatek 100 Kč za člena staršího 18ti let k zakoupené povolence po dobu volebního období  2014-2016 včetně.

3.       Jednat o pozemku pod klubovnou MO.

4.       Nahlásit změnu horní hranice míry kapra na 70 cm.

 

Návrh na usnesení schůze přednesl předseda návrhové komise Vavruša Ladislav.

Závěr schůze provedl jednatel organizace Flajsar Zdeněk.

 

 

V Dubňanech dne 3. 3. 2013                                                                     Zapsal: Flajsar Zdeněk